Intake formulier

  Naam

  Hoe bent u in contact gekomen met Mindfulness voor Managers?

  Wat is uw belangrijkste motivatie om deel te nemen?

  Hebt u ervaring met een andere vorm van meditatie?

  Hebt u op dit moment fysieke beperkingen?

  Gebruikt u momenteel medicatie? Zo ja, welke?

  Indien u op dit moment onder behandeling bent, heeft u deze training met uw behandelaar besproken?

  Is er nog iets waarvan u graag wilt dat de trainer het weet?

  Naar aanleiding van de vragen kan het zijn dat u gebeld wordt voor toelichting, zo niet dan ontvangt u een email met informatie over de training.